Αναρτήθηκε από: lykourianews | 3 Απριλίου, 2015

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΟΥΝ ΣΕ ΛΙΓΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλάβρυτα 30 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αριθμ. Πρωτ. 3063 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΤΗΛ.: 2692360407 FAX: 26920-23.330 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ: 1) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων.

2) Τους Προέδρους και Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Καλαβρύτων. Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 3η του μηνός Απριλίου του έτους 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα: 18.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Περί ένταξης του Δήμου Καλαβρύτων στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων- Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ) και ψήφισης πίστωσης ποσού 600 €, για την καταβολή της ετήσιας συνδρομής του Δήμου για τη συμμετοχή του στο ΕΔΔΥΠΠΥ.
 2. Περί εκμίσθωσης των δημοτικών βοσκοτόπων των Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Κερπινής : α) Μπρυσσός, β) Βρωμονέρι, γ) Βουνό Γουρουνόβρυση, 2) Σκεπαστού: α) Βουνό, β) Καμπάσι-Παλιοχώρι, Βιλιβίνας: α) Τραπέζι, β) Κοκκινόη-Ξεράκια, γ) Ψηλή Ράχη, Λαπαναγών: α) Μπουχουμέρα και Ρογών: α) Σκαφίδια.
 3. Περί έγκρισης της επέκτασης δικτύου για την ηλεκτροδότηση του στάβλου του κ. Ρήγα Ιωάννη, με απλή 1/Φ παροχή στη θέση «Αλώνια» της Τ.Κ. Κερτέζης, Δ.Ε. Καλαβρύτων και ψήφισης πίστωσης 912,66 € για την καταβολή της υπέρ ΔΕΔΔΗΕ.
 4. Περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων, ποσού 258,50 € στον Ι.Ν. Ανάληψη Καστριών από τα δημοτικά τέλη φωτισμού» (Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 354/31-10- 2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου).
 5. Περί της υπ’ αριθ. 267/18-02-2015 Πράξης του Δ.Σ. του Συλλόγου των Απανταχού Τουρλαδαίων «Ο ΄Αγιος Ανδρέας», για την άμεση διακοπή των εργασιών υδρομάστευσης από την ιστορική πηγή «Καλύβι» της Τ.Κ. Τουρλάδας Δ.Ε. Κλειτορίας του Δήμου Καλαβρύτων, για τους λόγους αντίρρησης που αναφέρονται στην πράξη αυτή.
 6. Περί αιτήματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Ι.Ν. Αγ. Ανδρέου Τουρλάδος (αριθ. πράξης 84/2014), για ονομασία οδού Τοπικής Κοινότητας Τουρλάδας σε οδό «Εφοπλιστή Αθανασίου και Μαρίνας Μαρτίνου».
 7. Περί της αριθ. 4/16-01-2015 Απόφασης του Συμβουλίου της Τ.Κ. Σκεπαστού, για παραχώρησης στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο του Σκεπαστού της πέργκολας που αφαιρέθηκε από την πλατεία της Τ.Κ. Σκεπαστού.
 8. Περί έγκρισης της μελέτης και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Διευθέτηση ομβρίων υδάτων οικισμού Μανεσίου» προϋπολογισμού 12.500,00 € με ΦΠΑ. 9. Περί έγκρισης Π.Ο.Π. του έργου: «Διάνοιξη Δημοτικού Δρόμου από Αρβανιτέϊκο Ρέμα μέχρι Εκκλησία Αγίου Νικολάου Τ.Δ. Λεχουρίου (πρώην Δήμου Αροανίας)» Δ.Ε. Αροανίας του Δήμου Καλαβρύτων.
 9. Περί της έκθεσης της ορισθείσης Επιτροπής της παρ. 2 του ν.3669/2008, για την εκτίμηση των απαιτήσεων της αναδόχου κοινοπραξίας Κ/Ξ Παππάς Παύλος – Πατούχας Χρήστος για την ολοκλήρωση του έργου: «Διαμόρφωση κτιρίου Διοικητηρίου για τη στέγαση Δημαρχείου Καλαβρύτων».
 10. Περί της αναγκαιότητας εκτέλεσης των τεχνικών εργασιών στον υφιστάμενο χωμάτινο δρόμο Δρυμού – Κλείτορα και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης αυτών.
 11. Περί του από 26-02-2-2015 εγγράφου του Εκπροσώπου της Τ.Κ. ΄Ανω Λουσών για εκτέλεση έργου ύδρευσης στους ΄Ανω Λουσούς Καλαβρύτων.
 12. Περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Φλαμπούρων». 2
 13. Περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Τρεχλού».
 14. Περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση επιστρώσεων Ιστορικού Κέντρου Καλαβρύτων».
 15. Περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συνέχιση πλακόστρωσης-διαμόρφωσης δρόμου Θυσίας».
 16. Περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «Οδοποιία Τ.Κ. Σκεπαστού».
 17. Περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας δρόμων-τσιμεντοστρώσεις Τ.Κ. Κερτέζης».
 18. Περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση επειγουσών αναγκών έργων οδοποιίας Δ.Ε. Καλαβρύτων».
 19. Περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «Βελτιώσεις δρόμων οικισμών Τ.Κ. Μανεσίου».
 20. Περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. ΄Ανω Βλασίας».
 21. Περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση επιστρώσεων κεντρικών οδών Καλαβρύτων».
 22. Περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Ρογών».
 23. Περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Κάτω Βλασίας».
 24. Περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «Οδοποιία Δ.Δ. Κλειτορίας-Βελτίωση-Ασφαλτόστρωση Περιφερειακού Δρόμου Κλειτορίας». 26. Περί αντικατάστασης μέλους της επιτροπής παραλαβής του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Αροανίας» του Δήμου Καλαβρύτων.
 25. Περί αντικατάστασης μέλους της επιτροπής παραλαβής του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις εσωτερικής οδοποιίας Τ.Δ. Αροανίας (πρώην δήμου Αροανίας)» του Δήμου Καλαβρύτων.
 26. 28. Περί αντικατάστασης μέλους της επιτροπής παραλαβής του έργου: «΄Αρσεις Καταπτώσεων Εσωτερικής και Αγροτικής Οδοποιίας Τ.Δ. Αροανίας (πρώην Δήμου Αροανίας)» του Δήμου Καλαβρύτων.
 27. Περί αντικατάστασης μέλους της επιτροπής παραλαβής του έργου: «Διανοίξεις – Διαπλατύνσεις Εσωτερικής οδοποιίας Τ.Δ. Αροανίας (πρώην δήμου Αροανίας)» του Δήμου Καλαβρύτων.
 28. Περί της δωρεάς οικοπέδου Ε:185 τ.μ., της κυρίας Βασιλικής .Γ. Παναγιωτοπούλου, στην Τοπική Κοινότητα Δρυμού της Δ.Ε. Κλειτορίας (Οικισμός Κάτω Δρυμού) του Δήμου Καλαβρύτων.
 29. Περί διαπίστωσης της λύσεως της Δημοτικής Επιχείρησης Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Κλειτορίας « Ο Αρχαίος Κλείτορας».
 30. Περί των όρων και προϋποθέσεων απαλλαγής από την καταβολή δημοτικών τελών, λόγω αναπηρίας.
 31. Περί των όρων και προϋποθέσεων καταβολής χρηματικών βοηθημάτων σε απόρους δημότες. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δημήτριος Κοντογιάννης ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: – κ. ΔΗΜΑΡΧΟ, παρακαλούμενο να παραστεί στη συνεδρίαση. – κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Καλαβρύτων, προσκαλούμενους να παραστούν στη συνεδρίαση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 1. Παρακαλούνται οι κ.κ Δημοτικοί Σύμβουλοι όπως προσέλθουν στο Δημαρχείο τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, προκειμένου να λάβουν γνώση των σχετικών φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 2. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας: kalavrita.gr


Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Kατηγορίες

Αρέσει σε %d bloggers: