Αναρτήθηκε από: lykourianews | 28 Οκτωβρίου, 2014

Ανάπλαση πλατείας της Λυκούριας

             PLATEIAPLATEIA 1                                             

ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ:
1) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων
2) Τους Προέδρους και Εκπροσώπους των Τοπικών

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την του μηνός 31 Οκτωβρίου του έτους 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα: 17.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Περί των εκδηλώσεων μνήμης για τα 71χρόνια από το Καλαβρυτινό Ολοκαύτωμα.

2. Περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Καλαβρύτων στην έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, της Αναπτυξιακής Εταιρείας «ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» της 12-11-2014, και στις λοιπές τακτικές συνελεύσεις των μετόχων, που θα πραγματοποιήσει

3. Περί του από 17-10-2014 εγγράφου αιτήματος της Διευθύνουσας Συμβούλου του Διαγνωστικού & Θεραπευτικού Κέντρου Αθηνών «ΥΓΕΙΑ», για διάθεση χώρου στο Δήμο Καλαβρύτων για τις 14 και 15 Νοεμβρίου 2014 για την δωρεάν προσφορά ιατρικών υπηρεσιών της ομάδας εθελοντών του Ομίλου Υγεία.

4. Περί αποδοχής δωρεάς ποσού 5.247,49 € του Συλλόγου εν Αθήναις –Πειραιεί Δρυμοτών, για την κατασκευή του έργου: «Τεχνικά δρόμου Τ.Κ. δρυμού – Τ.Κ. Κλειτορίας Δ.Ε. Κλειτορίας Δήμου Καλαβρύτων, έγκρισης της μελέτης του έργου αυτού και καθορισμού του Κοινοτήτων Δήμου Καλαβρύτων.

6. Περί τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014.

7. Περί έγκρισης της εισηγητικής έκθεσης Γ ́ Τριμήνου του έτους 2014 υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2014.

8. Περί ανατροπής αναλήψεων υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων επιχορήγησης συλλόγων, κ.α ΝΠΔΔ, μέχρι την 31-10-2014

9. Περί επιχορήγησης των Συλλόγων: α) «Η Ανάληψη του Σωτήρος Τ.Κ. Σειρών», β) Λεχουριτών και Κερασοβινών «Τα Εισόδια της Θεοτόκου» Τ.Κ. Λεχουρίου, γ) Τ.Κ.

Καμενιάνων και δ) ΣΕΠΟΚΕ.

10. Περί έγκρισης του Ισολογισμού χρήσης 2013 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καλαβρύτων με την επωνυμία: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

– ΣΠΗΛΑΙΟ ΛΙΜΝΩΝ (ΔΗ.Κ.Ε.Κ. – ΣΠΗΛΑΙΟ ΛΙΜΝΩΝ).

11. Περί των κατατεθειμένων μέχρι σήμερα και από 01-09-2014, 10-09-2014, 11-09-2014, 07-10-2014 και 19-10-2014 αιτήσεων των εννέα δημοτικών συμβούλων της παράταξης της

12. Περί του Ελληνογερμανικού ή Γερμανοελληνικού Ταμείου για το Μέλλον, περί της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης (DGV) και περί υποβολής προτάσεων του Δήμου στο Ελληνογερμανικό Ταμείο για το Μέλλον. (Σχετική η υπ’ αριθ. 255/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου).

13. Περί των τελών καθαριότητας, φωτισμού και δημοτικού φόρου των ηλεκτροδοτούμενων χώρων Δήμου Καλαβρύτων για το έτος 2015.

14. Περί επιβολής τελών ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης έτους 2015.

15. Περί επιβολής τελών χρήσης βυτιοφόρου μεταφοράς αστικών λυμάτων, έτους 2015.

16. Περί επιβολής τελών και δικαιωμάτων νεκροταφείων έτους 2015.

17. Περί καθορισμού δικαιωμάτων βοσκής έτους 2015.

18. Περί ορισμού τριμελούς επιτροπής για την εφαρμογή των διατάξεων περί δικαιώματος βοσκής και σύνταξη έκθεσης ελέγχου, για το έτος 2015.

19. Περί αναπροσαρμογής συντελεστή Τ.Α.Π έτους 2015.

20. Περί επιβολής τέλους 0,50% και 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων Κέντρων Διασκέδασης, Εστιατορίων και συναφών καταστημάτων και επιβολής τέλους παρεπιδημούντων 0,5% για

21. Περί επιβολής τελών πεζοδρομίων – πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων

22. Περί επιβολής τελών Σφαγείων για το έτος 2015.

23. Περί καθορισμού τέλους τοποθέτησης και εγκατάστασης υδρομέτρων και φρεατίων

24. Περί καθορισμού του τέλους σύνδεσης αποχέτευσης – βιολογικού καθαρισμού Τ.Κ.

25. Περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων, ποσού 258,50 € στον Ι.Ν. Κοίμηση Θεοτόκου, Ενορίας Καστριών Τ.Κ. Καστριών Δ.Ε. Κλειτορίας Δήμου Καλαβρύτων λόγω απαλλαγής των Ι.Ν. από τα δημοτικά τέλη φωτισμού.

29. Περί πρότασης ένταξης έργων στα μέτρα: 321 και 322 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013».

30. Περί συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή Τοίχων Αντιστήριξης έξω από την οικία Θεοδώρου Καλαντζή στο Τ.Δ.

31. Περί συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Οδοποιία Τ.Κ. Ανάστασης» Δ.Ε. Αροανίας Δήμου Καλαβρύτων.

32. Περί συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία προς Αγ. Μαρίνα Τ.Κ. Σειρών» Δ.Ε. Αροανίας Δήμου

33. Περί συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Τσιμεντόστρωση του δρόμου από θέση Κρύα Βρύση έως εκκλησία στο Τ.Δ.

34. Περί συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή και Βελτίωση Δημοτικής Οδοποιίας στο Τ.Δ. Αροανίας».

35. Περί συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Βελτίωση Βατότητας Δημοτικού Δρόμου προς Κοιμητήριο Αγ. Κωνσταντίνου οικ.

Κάτω Τριποτάμων Τ.Δ. Ψωφίδας».

36. Περί συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση Βατότητας Αγροτικής Οδοποιίας Τ.Δ. Αροανίου».

37. Περί συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή Τοιχίου Αντιστήριξης Δημοτικού Δρόμου στη θέση «Φώτη» ιδιοκ. Ανδρέα Φιλλιπόπουλου του Γεωργίου στο Τ.Δ. Αγραμπέλων».

38. Περί συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες της Εσωτερικής & Αγροτικής Οδοποιίας

39. Περί συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποχέτευση Δάφνης».

40. Περί συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διάνοιξη Δημοτικού Δρόμου από Αρβανιτέικο Ρέμα μέχρι εκκλησία Αγ. Νικολάου Τ.Δ. Λεχουρίου».

41. Περί συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση μεταφοράς νερού από γεώτρηση Αμυγδαλιάς στην ΤΚ Πεύκου».

42. Περί συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής του έργου «Αποχέτευση Δάφνης».

43. Περί συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής του έργου «Κτιριακές επισκευαστικές ανάγκες του σχολικού κτιρίου του Δημ. Σχολείου Πλάκας».

44. Περί αντικατάστασης μέλους της Επιτροπής Παραλαβής του έργου «Εσωτερική Οδοποιία Οικισμών ΤΚ Καλαβρύτων (Κραστικών – Αυλών)».

45. Περί αντικατάστασης μέλους της Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή και συντήρηση Σχολικών μονάδων Δήμου Καλαβρύτων.

46. Περί αντικατάστασης μέλους της Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Διαμορφώσεις-πλακοστρώσεις δημοτικών δρόμων Τ.Δ. Βιλιβίνας».

47. Περί αντικατάστασης μελών της Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση-Επισκευή Σχολικών κτιρίων (εργασίες στο σχολικό κτίριο Σειρών)».

48. Περί συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Δικτύου ́Υδρευσης Τ.Κ. Ρογών» του Δήμου Καλαβρύτων. Ιστορικού Κέντρου Καλαβρύτων» του Δήμου Καλαβρύτων.

49. Κεντρικών οδών Καλαβρύτων» του Δήμου Καλαβρύτων.

50. Α.Π.Ε. και 1ου

51. Α.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή Υποδομών Αποχέτευσης Οδού Κων/νου

52. Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης του έργου: «Αποπεράτωση Ανάπλασης

53. Α.Π.Ε. της Σύμβασης του έργου: «Ανακατασκευή Επιστρώσεων

54. Α.Π.Ε. του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. ́Ανω Βλασίας» του Δήμου

55. Α.Π.Ε. και 1ου Κλειτορίας» Δ.Ε. Κλειτορίας του Δήμου Καλαβρύτων.

56. Περί έγκρισης Π.Π.Ο.Π. του έργου: «Επισκευή-στεγανοποίηση δεξαμενής αντλιοστασίου

Τ.Δ. Αγριδίου» Δ.Ε. Αροανίας του Δήμου Καλαβρύτων.

57. Περί έγκρισης Π.Π.Ο.Π. του έργου: «Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Προφήτη Ηλία» Δ.Ε. Καλαβρύτων του Δήμου Καλαβρύτων.

58. Περί έγκρισης Γνώμης για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας κατασκευής του έργου: «Αποπεράτωση Ανάπλασης Ιστορικού Κέντρου Καλαβρύτων» του Δήμου

59. Περί έγκρισης Γνώμης για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας κατασκευής του έργου: «Κατασκευή αγωγών ομβρίων οδού Αγίου Αλεξίου» του Δήμου Καλαβρύτων.

60. Περί έγκρισης Γνώμης για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας κατασκευής του έργου: «Κατασκευή Υποδομών Αποχέτευσης οδού Κων/νου Κωνσταντίνου» του Δήμου

61. Περί έγκρισης Γνώμης για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας κατασκευής του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. ́Ανω Βλασίας» του Δήμου Καλαβρύτων.

64. Περί έγκρισης της Μελέτης και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Οικισμών Τ.Κ. Μικρού Ποντιά» Δ.Ε. Καλαβρύτων του Δήμου Καλαβρύτων.

65. Περί έγκρισης και παραλαβής της Αρχιτεκτονικής μελέτης Ανάπλασης της Πλατείας Τ.Κ. Λυκούριας» Δ.Ε. Κλειτορίας του Δήμου Καλαβρύτων.


Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Kατηγορίες

Αρέσει σε %d bloggers: