Αναρτήθηκε από: lykourianews | 19 Σεπτεμβρίου, 2014

Σχέδιο τεχνικού προγράμματος 2014 από το πρόεδρο για το δήμαρχο

λαδωνας
Σχέδιο τεχνικού προγράμματος 2014 από το πρόεδρο για το δήμαρχο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ, ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΥΚΟΥΡΙΑΣ
Πρόεδρος Κοινότητας: Σοφοκλής Α. Κοντογιάννης
τηλ επικοινωνίας: 6974 079389, E-mail: agupiela@gmail.com
Προς: Δήμαρχο Καλαβρύτων, κ. Λαζουρά Γεώργιο
Κοινοποίηση: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Κοντογιάννη Δημήτριο
Αντιδήμαρχο Κλειτορίας, κ. Καρρά Βασίλειο

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ 

Σας διαβιβάζω το τεχνικό πρόγραμμα της τοπικής κοινότητας Λυκούριας
Δ.Ε. Κλειτορίας Δήμου Καλαβρύτων.

Ο πρόεδρος της τοπικής Κοινότητος Λυκούριας
Δ.Ε. Κλειτορίας Δήμου Καλαβρύτων
Σοφοκλής Α. Κοντογιάννης

—————————————————————–

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ, ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΥΚΟΥΡΙΑΣ
Πρόεδρος Κοινότητας: Σοφοκλής Α. Κοντογιάννης
τηλ επικοινωνίας: 6974 079389, E-mail: agupiela@gmail.com
Προς: Δήμαρχο Καλαβρύτων, κ. Λαζουρά Γεώργιο
Κοινοποίηση: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Κοντογιάννη Δημήτριο
Αντιδήμαρχο Κλειτορίας, κ. Καρρά Βασίλειο

Θέμα: Τεχνικό πρόγραμμα της Τοπικής Κοινότητας Λυκούριας Δ.Ε. Κλειτορίας

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε,
σε απάντηση του υπ’ αριθμ. 13063 – 8/9/2014 – εγγράφου σας σχετικά με το τεχνικό πρόγραμμα της Κοινότητας Λυκούριας, γίνεται προσπάθεια όπως προσαρμοστεί στις οικονομικές δυνατότητες του Δήμου Καλαβρύτων αλλά και τις προέχουσες ανάγκες του χωριού.
Τα ελάχιστα προτεινόμενα έργα, είναι μικρού κόστους αλλά πολύ απαραίτητα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
Παραμένει σε εκκρεμότητα η μεταφορά νερού από το Μάτι (Χελωνοσπηλιά) όπου η άντλησή του φαίνεται να είναι αρκετά δαπανηρή για τον Δήμο μας.
Υπάρχει σε εξέλιξη μελέτη ιδιώτη μηχανικού για την μεταφορά του νερού με την με-θοδο «Υδραυλικός Κριός» , για την οποία θα σας ενημερώσουμε όταν ολοκληρωθεί.

Οι τρέχουσες ανάγκες της κοινότητας είναι:
1. Αποχέτευση:
▪ Απαιτείται η ολοκλήρωσή της στη γειτονιά «Γκαγκαδάς» με τη δημιουργία ενιαίου μεγάλου απορροφητικού βόθρου στην περιοχή «Λινέρια», καθώς σήμερα τα λύματα ρέουν ελεύθερα σε ρέμα στην άκρη της γειτονιάς, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για περιβάλλον, ανθρώπους και ζώα.
▪ Το όλο πρόβλημα της αποχέτευσης μπορεί να λυθεί οριστικά είτε με τη δημιουργία βιολογικού καθαρισμού, πρόγραμμα που απαιτεί ένταξη σε χρηματοδότηση της Ε.Ε., είτε με τη μεταφορά των λυμάτων στον βιολογικό καθαρισμό της Κλειτορίας.
▪ Η υπάρχουσα ως σήμερα λύση της «Τρύπας της Γκούρας», που δέχεται τα λύματα του μεγαλύτερου μέρους του χωριού, πιθανόν να επικοινωνεί με τα νερά του Λάδωνα και ίσως κάποτε γεμίσει, με τα επακόλουθα προβλήματα για το περιβάλλον.

2. Περίφραξη – στεγανοποίηση των πηγών και των φρεατίων του νερού της Τριαντα-φυλλιάς για την προστασία από τις κοπριές των ζώων.
Αριθμός πηγών: 3
Αριθμός φρεατίων: 3
Μέτρα περίφραξης: 150.

3. Περιοχή της Δεξαμενής Ύδρευσης
α) χρειάζεται διαμόρφωση του εδάφους 50 m άνωθεν της δεξαμενής για να αλλάξει η κλίση των νερών της βροχής, αφού μετά από καταιγίδα φθάνουν στο κέντρο του χωριού λάσπες και πέτρες.
β) βελτίωση του δρόμου Αγία Βαρβάρα –Δεξαμενή, όπου μεταφέρονται μεγάλες ποσότητες βρόχινου νερού και όπως συνδυαστεί με σχάρες έμπροσθεν των οικιών Νικολάου Κολλιόπουλου, Ιωάννη Ροδάκη και Νικολάου Κόκου.

4. Πηγές Λάδωνα
α) Απαιτείται ένα απλό πεζοδρόμιο πέριξ της πηγής με δημοτικό φωτισμό ώστε να καταστεί η «Τρούπα του Λάδωνα» επισκέψιμη. Σήμερα είναι περιφραγμένη από γειτονικούς ιδιοκτήτες και καθίσταται αδύνατη η προσέγγισή της.
β) Σε δεύτερο στάδιο χρειάζεται ένταξη σε πρόγραμμα της Ε.Ε. για την ολοκληρω-μένη αξιοποίησή της.

5. Κοίτη του Λάδωνα:
▪ Χρειάζεται καθαρισμό κι εμβάθυνση μέχρι τη συνάντησή της με την Κατσάνα (4km), για να σταματήσει το πλημμύρισμα των χωραφιών (περίπου 2.000 στρέμματα), που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο, και έχει καταστήσει την περιοχή βαλτότοπο και ακαλλιέργητη για δεκαετίες.
▪ Ο καθαρισμός πρέπει να είναι ήπιος, χωρίς σημαντική διαταραχή της ήδη εγκατεστημένης χλωρίδας και πανίδας του ποταμού.

6. Αποκατάσταση του αγωγού άρδευσης στη:
▪ Δέση Κρινοφύτων – Κερασιά, καθώς τα χωράφια είναι εκτός καλλιέργειας για τρία χρόνια.
▪ Στήριγμα της όχθης του ποταμού στην ίδια περιοχή.
▪ Επισκευή της γέφυρας Σούρια – Κερασιά.
▪ Στήριγμα όχθης του ποταμού στη θέση Σκόζα.

7. Αντικατάσταση του αμιαντοσωλήνα του δικτύου ύδρευσης από:
▪ Ανάληψη – Κροκασάνι (εντός του χωριού: 300 m).
▪ Ζυγουρόβρυση – Ρέμα Φράγκας (εκτός του χωριού: 700 m).

8. Υδροδότηση στάβλων:
▪ Η σημερινή υδροδότηση γίνεται από το σπίτι κάθε κτηνοτρόφου μέσω λάστιχου αυτόματου ποτίσματος (χαμηλής πίεσης), που μεταφέρει το νερό σε μικρές ή μεγάλες αποστάσεις και σε δύσκολα προσβάσιμα σημεία με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται μη αντιληπτές βλάβες λόγω της ευθραυστότητας του λάστιχου.  Συνέπεια αυτών είναι οι σημαντικές απώλειες νερού και η αδυναμία ελέγχου της υδροδότησης.
▪ Κρίνεται απαραίτητη η πλήρης υδροδότηση όλων των ενεργών στάβλων με κανονικό δίκτυο ύδρευσης μέχρι ενός κεντρικού σημείου, όπου θα τοποθετηθεί κλειδωμένο φρεάτιο με τους μετρητές.

9. Βελτίωση του δημοτικού φωτισμού στις γειτονιές
α) Παλιό Δημοτικό Σχολείο (έμπροσθεν της οικίας Σοφίας Κατσή)
β) Ρέμα Τσαφά (έμπροσθεν των οικιών Μαγκλάρα – Τσουτσουρούμη)
γ) Πέρα Βρύση
δ) Διάσελο Λυκούριας

10. Βελτίωση εσωτερικής οδοποιΐας
α) Καγκαδάς (100 m).
β) Παπαγιανναίϊκα (100 m).

Πιστεύουμε ότι τα έργα που σας ζητάμε για το 2015, κινούνται σε αρκετά λογικά πλαίσια, εναρμονισμένα με τις σημερινές οικονομικές δυνατότητες του Δήμου Καλαβρύτων. 

Ο πρόεδρος της τοπικής Κοινότητος Λυκούριας
Δ.Ε. Κλειτορίας Δήμου Καλαβρύτων
Σοφοκλής Α. Κοντογιάννης


Σχόλια

 1. ΜΠΡΑΒΟ ΠΡΟΕΔΡΕ ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ

 2. Μέχρι τώρα δεν σε είχαμε ακούσει να μιλάς. Ήσουνα μουγκός! Ενώ δίπλα σου ήταν ο σύμβουλος και πρόεδρος δημοτικού συμβουλίου ο αδερφός σου, επί σειρά ετών στο δήμο. Τώρα τα διαπίστωσες όλα; Τι το πέρασες εδώ; Για το μαγαζάκι σας το νοσοκομείο, που ότι ζητάτε το έχετε; Ασχολήσου με τα γήινα, διότι όλα φτούνα που ζητάς, θέλεις το μισό προϋπολογισμό του δήμου.

 3. ΜΑΓΑΖΑΚΙ ΠΟΥ ΣΤΗΘΗΚΕ ΠΡΩΤΑ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ ΤΗ ΜΑΝΝΑ ΣΟΥ ΤΟ ΠΑΤΕΡΑ ΣΟΥ ΟΛΛΟ ΣΟΥ ΤΟ ΣΟΙ & ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑ.
  ΑΛΛΑ ΔΩΣΕ ΑΕΡΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΑΤΗ ΝΑ ΣΟΥ ΑΝΕΒΕΙ ΣΤΟ ΚΡΕΒΒΑΤΙ!…

 4. ΤΙ ΨΑΧΝΕΙΣ ΡΕ ΓΕΡΑΚΙ
  ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ ΤΟΥΖΙΟΣ ΠΕΘΑΝΕ ΚΑΙ ΣΤΗ ΚΗΔΕΙΑ ΣΤΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΔΕΚΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΗΓΑΝΕ!
  ΚΑΙ ΠΑΤΑΜΕ ΑΚΟΜΑΣΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΟΥ
  ΚΑΙ ΠΕΡΝΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΟΙΞΕ
  ΚΑΙ ΘΑ ΓΛΙΤΩΝΕ Ο ΣΟΦΟΚΛΗΣ;
  ΑΣΕ ΠΟΥ ΑΥΤΟΣ Ο ΧΩΡΙΑΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΝ ΓΛΥΚΟΧΕΡΕΤΑΕΙ
  ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΞΥΠΕΡΕΤΗΘΕΙ ΑΥΤΟΣ ΚΑΠΟΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣΥΓΚΕΝΗΣ ΤΟΥ ΣΙΓΟΥΡΑ
  ΑΣΕ ΓΙΑΝΑ ΜΗΝ ΣΟΥ ΠΩ ΓΙΑΤΟ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥΠΑΕΙ ΣΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΜΙΣΟΙ ΚΑΝΟΥΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΤΟ ΒΛΕΠΟΥΝ.
  ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΒΡΕΙΣ ΣΠΙΤΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΞΥΠΕΡΕΤΗΘΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΛΤΙΑΔΗ.
  ΣΟΦΟΚΛΗ ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΑΚΟΥΣ ΠΡΟΧΩΡΑ
  ΟΥ ΝΑ ΜΟΥ ΧΑΘΕΙΤΕ

 5. Εφτούνη την εξυπηρέτηση πουλάτε χρόνια τώρα στους ιθαγενείς! Με ξένα κόλυβα κάνετε μνημόσυνο ρει!!! Άμα του βγάλουν του Παπά το καλημαύκη για τα μπάζα είναι! Κι οτι κατάλαβες! Γιατί ένας είσαι που γράφεις με διαφορετικά ονόματα!!!

  • ουδείς ασφαλέστερος του ευεργετηθέντος

 6. Εγω δεν πιστευω αυτο που λες χωριατη γιατι και εγω απο το χωριο ειμαι και πιστευω το αντιθετο…..,

 7. ρε χωριατη εγω εχω προβλημα μεγαλο με ολους
  αλλα εσυ εχειςμεγαλυτερο,
  τι σου κανανε ?κατι σου κανανε?
  σε αφησανε στην απεξω?
  κοιτα ο γιατροςειναι αψεγαδιαστος
  βρηκες τη πορτα του ποτεκλειστη?
  πες απαντα.
  πηγα στισ 3 τη νυχτα κε με εδιωξε η δεν μου ανοιξε.
  πεστο.ή πηγε η θεια μου καιτην εδιωξε.

  αραγε κατι πονηρο εχεις στο μυαλοσου
  πεστο δεν βλαφτη
  θα σου βρει αντιβιωση και για σενα ο γιατρος
  κατι μαιμουδια κανονιζες

 8. εγω είμαι με το χωριατη. τον πνιγει το δικιο τον ανθρωπο. γιατι πολύ σωστα σκέφτεται το εξης. αν ο προεδρος αξιωνει εργα που χρειαζονται το μισο προυπολογισμο του δημου [τον εχει μελετησει φαινεται]. τι θα μεινει για μας τους ΄΄ χωριατες΄΄; εμεις θελουμε έναν προεδρο που θα είναι οικονομος και θα ΄΄κοιταει΄΄ τους ΄΄χωριατες΄΄ όχι το χωριο. πρακτικο μυαλο ο χωριατης.

 9. λες ο χωριατης να είναι ο ταμιας του δημου; για να ανησυχει για τον προυπολογισμο ετσι φαινεται.


Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Kατηγορίες

Αρέσει σε %d bloggers: