Αναρτήθηκε από: lykourianews | 9 Σεπτεμβρίου, 2014

Επιστολή στον Δήμαρχο από τον Πρόεδρο της Κοινότητας

Lazouras-photo2                 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ, ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΥΚΟΥΡΙΑΣ Πρόεδρος Κοινότητας: Σοφοκλής Α. Κοντογιάννης τηλ επικοινωνίας: 6974 079389, E-mail:  agupiela@gmail.com Λυκούρια 02/09/2014 Προς: Δήμαρχο Καλαβρύτων, κ. Λαζουρά Γεώργιο Κοινοποίηση: Δημοτικούς Συμβούλους, κ. Κοντογιάννη Δημήτριο, κ. Γεωργακοπούλου Χαρίκλεια (Χαρά), κ. Δουκλιά Σωτήριο, κ. Καρρά Βασίλειο Θέμα: Προτάσεις για τα προβλήματα της Τοπικής Κοινότητας Λυκούριας Δ.Ε. Κλειτορίας Αξιότιμε κ. Δήμαρχε, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι τα τελευταία χρόνια η ζωή στο χωριό έχει υποβαθμιστεί, λόγω οξύτατων προβλημάτων που παραμένουν άλυτα για δεκαετίες. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε τα κυριότερα από αυτά:

 • επικινδυνότητα της παιδικής χαράς και του ρεύματος του γηπέδου (κίνδυνος ατυχήματος)
 • συντήρηση της δεξαμενής ύδρευσης – φρεατίων- υδρομαστεύσεων
 • έλλειψη νερού τους καλοκαιρινούς μήνες
 • χέρσος κάμπος
 • μαντριά χωρίς ρεύμα με προβλήματα ύδρευσης και πρόσβασης
 • αποχέτευση ατελής κι επικίνδυνη για τη μετάδοση λοιμώξεων
 • “κακοποίηση” του φυσικού περιβάλλοντος
 • καταργημένο κοινοτικό γραφείο – υποβάθμιση του θεσμού του Αγροτικού Ιατρού
 • καθαριότητα δρόμων και ρεμάτων
 • φροντίδα ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ
 • έλλειψη ενημερωτικών πινακίδων
 • αδυναμία λήψης τηλεοπτικών καναλιών

Οι κάτοικοι του χωριού στηρίζονται πλέον στη νέα δημοτική αρχή, με την ελπίδα ότι η παραμονή σας στο αξίωμα του Δημάρχου Καλαβρύτων θα καταφέρει όλες τις δυνατές λύσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στη Λυκούρια. Στη συνέχεια, σας εκθέτουμε κάποιες προτάσεις σχετικά με την αντιμετώπιση των προβλημάτων, που θα συντελέσουν στην εύρρυθμη λειτουργία της Κοινότητας.

 • Κοιμητήριο:
 • Βάψιμο – επισκευή εξωτερικής περίφραξης – εσωτερικών χώρων.
 • Επέκταση της ύδρευσης εντός του Κοιμητηρίου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πιστών αλλά και την άμεση κατάσβεση πυρκαγιάς, που δεν είναι και τόσο ασυνήθης.
 • Γήπεδο:
 • άμεση διακοπή της ηλεκτροδότησης καθώς υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή των παιδιών (πίνακας σπασμένος, ασφάλειες έχουν αφαιρεθεί)
 • αποκατάσταση της ελλιπέστατης  περίφραξης
 • βελτίωση του δαπέδου, καθώς ο τάπητας έχει υποστεί φθορές από την είσοδο και έξοδο αυτοκινήτων
 • σκόπιμος κρίνεται η απαγόρευση του παρκαρίσματος εντός του γηπέδου
 • Δεξαμενή ύδρευσης. Απαιτείται:
  • Εξωτερική περίφραξη για προστασία από τις κοπριές των ζώων .
  • Βάψιμο – στεγανοποίηση του προθαλάμου επίσκεψης  – εξωτερικού χώρου.
  • Άμεση κατάργηση των σκουριασμένων σκαλών που βρίσκονται στους θαλά-μους αποθήκευσης του νερού και  αντικατάστασή τους από κινητή ανοξείδω-τη ή πλαστική σκάλα.
  • Διαμόρφωση της κλίσης του εδάφους 50 μέτρα άνωθεν της δεξαμενής με δημιουργία καναλιού για την προστασία από τα βρόχινα νερά.
  • Εξωτερικό στεγανό φρεάτιο για την κεντρική βάνα του δυτικού χωριού.
  • Αύξηση της διαμέτρου του αγωγού υπερχείλισης, γιατί το χειμώνα πλημμυρίζει ο προθάλαμος και τα νερά εξέρχονται από την πόρτα εισόδου της δεξαμενής
  • Αντικατάσταση του αμιαντοσωλήνα του δικτύου ύδρευσης από:

1. Ανάληψη-Κροκασάνι (εντός του χωριού: 300 m). 2. Ζυγουρόβρυση-Ρέμα Φράγκας (εκτός του χωριού: 700 m).

 • Ανάπλαση της πλατείας του χωριού:
 • Η ανάπλαση είναι ήδη προγραμματισμένη να εκτελεστεί.
 • Προτείνουμε να συνδυαστεί με επαναλειτουργία του κοινοτικού γραφείου, που εδώ και χρόνια παραμένει κλειστό, όπως επίσης και με τη λειτουργία καφενείου στον ίδιο χώρο και τη μεταφορά του Ιατρείου στην παλιά του φωτεινή θέση. Επίσης επαναδημιουργία του χώρου φιλοξενίας Αγροτικού Ιατρού.
 • Επιστροφή του παλιού Δημοτικού Σχολείου στην Κοινότητα από το Ίδρυμα για  την καλύτερη αξιοποίηση των χώρων του (απαίτηση της τοπικής κοινωνίας).
 • Παραμονή στο Ίδρυμα του πάνω ορόφου του παλιού Σχολείου.
 • Μονοπάτι Κερασιάς – Μονής Αγίου Αθανασίου στα Φίλια: 
 • Κρίνεται απαραίτητη η βελτίωσή του για την εύκολη μεταβαση των πιστών.
 • Νερό ύδρευσης από το Μάτι:
 • Η ποσότητα του διαθέσιμου νερού κατά τους καλοκαιρινούς μήνες δεν υπερβαίνει τα 200 – 250 m3, ποσότητα ανεπαρκής για την κάλυψη των αναγκών του χωριού. Ως εκ τούτου παρουσιάζονται συχνές διακοπές στην υδροδότηση, με συνέπεια επιπτώσεις στο δίκτυο ύδρευσης με συχνές βλάβες (μείωση – αύξηση της πίεσης) αλλά και στην καταλληλότητα του νερού λόγω των αρνητι-κών αναρροφήσεων των σωληνώσεων.
 • Προτείνουμε την άντληση νερού από το Μάτι[περιοχή Χελωνοσπηλιάς], που είναι διαθέσιμο κι έχει κριθεί πόσιμο από πρόσφατους χημικούς και μικροβιολογικούς ελέγχους.
 • Για να πραγματοποιηθεί αυτό, απαιτείται αντλιοστάσιο, σωλήνας μεταφοράς, τριφασικό ρεύμα.
 • Μήκος απαιτούμενου αγωγού: 6.800 μέτρα.
 • Υψομετρική διαφορά πηγής – δεξαμενής: 380 μέτρα.
 • Κατάργηση – ξήλωμα της παιδικής χαράς, γιατί:
  • εφάπτεται της επαρχιακής οδού.
  • τα παιχνίδια είναι κατεστραμμένα και

άκρως επικίνδυνα για τη σωματική ακεραιότητα των παιδιών μας. Κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία καινούριας και ασφαλούς παιδικής χαράς εντός του γηπέδου, όπου υπάρχει διαθέσιμος χώρος.

 • Είσοδος – έξοδος του χωριού: 
 • Στερείται πεζοδρομίων, φωτισμού και ενημερωτικών πινακίδων.
 • Χρήζουν ανάπλασης, μέσω ένταξης σε πρόγραμμα χρηματοδότησης της Ε.Ε.
 • Περίφραξη υδρομαστεύσεων – φρεατίων – ομβριοδεξαμενών:
 • Υδρομαστεύσεις: είναι απαραίτητη η πε-ρίφραξη σε ορισμένες πηγές που σταλί-ζουν ζώα. Αριθμός πηγών: 3

Μέτρα περίφραξης: 150 μέτρα

 • Φρεάτια: απαιτείται πλήρης στεγανοποίη-ση με κλειδωμένα καπάκια, γιατί:
  1. είναι προσβάσιμα σε ανθρώπους  (παράνομη αφαίρεση νερού)
  2. προσεγγίζουν ζώα που μολύνουν το νερό με τα περιττώματά τους.
  3. μπορούν να εισέλθουν ποντίκια και αλεπούδες.
  4. σε κάθε νεροποντή γεμίζουν λάσπες και κοπριές, με συνέπεια τον κίνδυνο μετάδοσης λοιμωδών νοσημάτων.

Αριθμός φρεατίων:33.

 • Υδροδότηση στάβλων:
 • Η σημερινή υδροδότηση γίνεται από το σπίτι κάθε κτηνοτρόφου μέσω λάστιχου αυτόματου ποτίσματος (χαμηλής πίεσης), που μεταφέρει το νερό σε μικρές ή μεγάλες αποστάσεις και σε δύσκολα προσβάσιμα σημεία με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται μη αντιληπτές βλάβες λόγω της ευθραυ-στότητας του λάστιχου. Συνέπεια αυτών είναι οι σημαντικές απώλειες νερού και η αδυναμία ελέγχου της υδροδότησης.
 • Κρίνεται απαραίτητη η πλήρης υδροδότη-ση όλων των ενεργών στάβλων με κανο-νικό δίκτυο ύδρευσης μέχρι ενός κεντρι-κού σημείου, όπου θα τοποθετηθεί κλει-δωμένο φρεάτιο με τους μετρητές.
 • Η παροχή θα λογίζεται ως δεύτερη, με καθορισμένη κατανάλωση κυβικών νερού, ανάλογα με τον αριθμό των ζώων.
 • Λόγω της ιδιαιτερότητας του επαγγέλμα-τος, προτείνεται η σύνδεση και το πάγιο της παροχής όπως είναι μειωμένου τιμο-λογίου

Απαιτούμενες επεκτάσεις δικτύου ύδρευσης – ιδιοκτήτες κτηνοτροφικών μονάδων Από Λυκούρια προς Λάδωνα (5 km):

 • Γκόφας Γεώργιος
 • Κριμπένης Αναστάσιος
 • Ανδρίκος Θεόδωρος
 • Μανωλέσης Αναστάσιος
 • Καραχάλιος Γεώργιος
 • Σβίγγος Μιχαήλ
 • Σβίγγος Αθανάσιος

Από Λυκούρια προς Μαλτιγιάνι (3 km):

 • Ντακόλιας Γεώργιος
 • Καρατζάς Γεώργιος
 • Ντακόλιας Ηλίας
 • Ροδάκης Ιωάννης
 • Δαραβέλας Βασίλειος

Από Λυκούρια προς Αμπελότοπα – Χώβα  (4km):

 • Ρόδης Αλέξιος
 • Τσούτσας Κωνσταντίνος
 • Κόκκος Νικόλαος
 • Λυμπέρη Μαρία
 • Δαραβέλα Σοφία
 • Μούσιος Απόστολος
 • Κοσμάς Κωνσταντίνος

Από Λυκούρια προς Σφαγεία -Αγ.Δημήτριο     (2km):

 • Λάππας Νικόλαος
 • Στούρα Θεοδώρα
 • Τσουτσουρούμης Παναγιώτης
 • Μπράβος Ηλίας

Από Λυκούρια προς Τράπι (3km): 

 • Κριμπένης Αναστάσιος του Αθανασίου
 • Μούσιος Αποστόλης

Από Λυκούρια προς Σπαρτιά (3 km):

 • Ηλιόπουλος Βλάσης
 • Μαγκλάρας Γεώργιος
 • Μαγκλάρας Αθανάσιος
 • Αναστασοπούλου Βασιλική
 • Σβίγγος Ανδρέας
 • Μαγκλάρας Γεώργιος του Ηλία

Από Λυκούρια προς Λιακουρίκι (3 km):

 • Λυμπέρης Παναγιώτης
 • Δρούλιας Χρήστος
 • Κατσής Γεώργιος
 • Μαγκλάρας Ηλίας
 • Τσουτσουρούμης Σπύρος
 •  Γκόφα Πηνελόπη

Ταρτουπλιάκα, Κρουκασάνι 

 • Δαραβέλα Σοφία
 • Δαραβέλας Βασίλειος
 • Μπράβος Ηλίας
 • Δάμας Γεώργιος
 • Καρατζάς Γεώργιος
 • Λάδωνας:

Οι πηγές του Λάδωνα αποτελούν ένα φυσικό αξιοθέατο της περιοχής μας, αλλά δυστυχώς εδώ και πολλά χρόνια είναι μη προσβάσιμες.

 • Σε πρώτο στάδιο είναι απαραίτητη η προσέγγιση της πηγής (σήμερα είναι περιφραγμένη από ιδιοκτήτες) με κυκλικό πεζοδρόμιο και φωτισμό και σε δεύτερο στάδιο η πλήρης αξιοποίησή της με τις ελάχιστες δυνατές παρεμβάσεις στο περιβάλλον.
 • Προτείνεται η σύνδεση με το ιστορικό «κλήμα του Παυσανία», μέσω ορειβατι-κού μονοπατιού.
 • Η χρηματοδότηση των έργων μπορεί να γίνει μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων.
 • Κοίτη του Λάδωνα:
  • Χρειάζεται καθαρισμό κι εμβάθυνση μέχρι τη συνάντησή της με την Κατσάνα (4km), για να σταματήσει το πλημμύρισμα των χωραφιών (περίπου 2.000 στρέμματα), που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο, και έχει καταστήσει την περιοχή βαλτότοπο και ακαλλιέργητη για δεκαετίες.
  • Ο καθαρισμός πρέπει να είναι ήπιος, χωρίς σημαντική διαταραχή της ήδη εγκατεστημένης χλωρίδας και πανίδας του ποταμού.
 • Κάμπος της Κατσάνας:
 • Κεντρικές γράνες: έχει σχεδόν εγκαταλειφθεί η καλλιέργεια των χωραφιών, που γέμισαν βάτα και ιτιές λόγω της έλλειψης συστηματικού καθαρισμού και επισκευών στις κεντρικές γράνες, που κάθε χρόνο, την κατάλληλη εποχή χρήζουν συντήρησης.
 • Οι ατομικές γράνες είναι ευθύνη των ιδιοκτητών ή των ενοικιαστών.
 • Βελτίωση των δρόμων:

1. Σούρια – Δέση Κρινοφύτων. 2. Σούρια – Κλεισούρα.  3. Σπηλιά – Δρομονέρι. 4. Σπηλιά – Νησί.

 • Άμεση αποκατάσταση του αγωγού άρδευσης στη:

Δέση Κρινοφύτων – Κερασιά, καθώς τα χωράφια είναι εκτός καλλιέργειας για τρία χρόνια.

 • Στήριγμα της όχθης του ποταμού στην ίδια περιοχή.
 • Επισκευή της γέφυρας Σούρια – Κερασιά.

Όλα αυτά τα προβλήματα όμως, αντιμετωπίζονται επαρκώς μόνο με τον προσδοκώμενο αναδασμό του κάμπου της ευρύτερης περιοχής.

 • Διάνοιξη αγροτικών δρόμων:
 • Για να υπάρξει η δυνατότητα προσέγγισης και χρησιμοποίησης των αντίστοιχων κτηνοτροφικών λιβαδιών, που σήμερα λόγω δυσκολιών είναι σε περιορισμένη χρήση, θα πρέπει να διανοιχθούν οι εξής δρόμοι:
 • Διάσελο – Σέσια (2 km).
 • Δεξαμενή – Κρόπα (4 km).
 • Λάκες – Πόρτες Σαϊτα (4 km).
  • Ο δρόμος Λάκες – Πόρτες, θα είναι δασικός  αλλά πολύ απαραίτητος για την πυροπροστασία του ελατόδασους και την ξύλευση των ξερών και γερασμένων ελάτων από τους κατοίκους του χωριού, κατόπιν υπόδειξης της δασικής υπηρεσίας, μιας και η ανάγκη για ξυλεία έχει αυξηθεί λόγω της οικονομικής κρίσης.
 • Αποχέτευση:
 • Απαιτείται η ολοκλήρωσή της στη γειτονιά «Γκαγκαδάς» με τη δημιουργία ενιαίου μεγάλου απορροφητικού βόθρου στην περιοχή «Λινέρια», καθώς σήμερα τα λύματα ρέουν ελεύθερα σε ρέμα στην άκρη της γειτονιάς, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για περιβάλλον, ανθρώπους και ζώα.
 • Το όλο πρόβλημα της αποχέτευσης μπορεί να λυθεί οριστικά είτε με τη δημιουργία βιολογικού καθαρισμού, πρόγραμμα που απαιτεί ένταξη σε χρηματοδότηση της Ε.Ε., είτε με τη μεταφορά των λυμάτων στον βιολογικό καθαρισμό της Κλειτορίας.
 • Η υπάρχουσα ως σήμερα λύση της «Τρύπας της Γκούρας»,που δέχεται τα λύματα του μεγαλύτερου μέρους του χωριού, πιθανόν να επικοινωνεί με τα νερά του Λάδωνα και ίσως κάποτε γεμίσει, με τα επακόλουθα προβλήματα για το περιβάλλον.
 • Σχάρες για τα νερά της βροχής: 
 • Υπάρχουν γειτονιές όπου παρουσιάζονται έντονα προβλήματα κατά τη διάρκεια βροχοπτώσεων. Συσσωρεύονται μεγάλες ποσότητες νερού, λάσπης, πέτρες και σκουπίδια, εντοπιζόμενα κυρίως στην περιοχή της δεξαμενής.
 • Σχάρες μπορούν να τοποθετηθούν μόνο σε σημεία που είναι εύκολη η σύνδεση του αγωγού ομβρίων υδάτων με την Γκούρα ή κάποιο άλλο ρέμα.

Οι θέσεις αυτές είναι έμπροσθεν των οικιών :

 1. Ιωάννη Ροδάκη (60 m)
 2. Νικολάου Κολλιόπουλου (40 m)
 3. Νικολάου Κόκκου (30 m)
 • Εσωτερικοί δρόμοι – φωτισμός:

Υπάρχουν γειτονιές με χρονίζοντα προβλήμα-τα δρόμων που χρήζουν βελτίωσης. Οι γειτονιές που χρειάζονται βελτίωση των δρόμων είναι: 1. Αγία Βαρβάρα – Δεξαμενή (500 μέτρα) 2. Πέρα βρύση-Άγιος Αθανάσιος (500 μέτρα) 3. Αλώνι Γιώργη – Καϊτσα (500 μέτρα) 4. Καγκαδάς (100 μέτρα). Οι γειτονιές που χρειάζονται βελτίωση του φωτισμού είναι: 1. Ρέμα Τσαφά 2. Πέρα Βρύση 3. Διάσελο Λυκούριας

 • Ηλεκτροδότηση στάβλων:
 • Αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την βιοτεχνολογία η αναβάθμιση των στάβλων με σύστημα αυτόματου αρμέγματος και μηχανές επεξεργασίας ζωοτροφών, με απο-τέλεσμα τη μείωση του κόστους αλλά και πιο υγιεινά μαντριά (δραματική μείωση του αριθμού των μικροβίων στο γάλα).
 • Λόγω της μεγάλης διασποράς τους, η υλοποίηση της ηλεκτροδότησης μπορεί να γίνει μόνο μέσω προγράμματος της Ε.Ε. (εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, αυτών που βρίσκονται πλησίον του δικτύου της ΔΕΗ).

Απαιτούμενες επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροδότησης  – ιδιοκτήτες κτηνοτροφικών μονάδων Λάδωνας:

 • Γκόφας Γεώργιος
 • Κριμπένης Αναστάσιος
 • Ανδρίκος Θεόδωρος
 • Μανωλέσης Αναστάσιος
 • Καραχάλιος Γεώργιος
 • Σβίγγος Μιχαήλ
 • Σβίγγος Αθανάσιος

Μαλτιγιάνι:

 • Ντακόλιας Γεώργιος
 • Καρατζάς Γεώργιος
 • Ντακόλιας Ηλίας
 • Ροδάκης Ιωάννης
 • Δαραβέλας Βασίλειος

Αμπελότοπα – Χώβα:

 • Ρόδης Αλέξιος
 • Τσούτσας Κωνσταντίνος
 • Κόκκος Νικόλαος
 • Λυμπέρη Μαρία
 • Δαραβέλα Σοφία
 • Μούσιος Απόστολος
 • Κοσμάς Κωνσταντίνος

Σφαγεία – Αγ.Δημήτριος:

 • Λάππας Νικόλαος
 • Στούρας Ορφέας
 • Στούρα Θεοδώρα
 • Τσουτσουρούμης Παναγιώτης
 • Πλατεία πέρα βρύσης:
  • Είναι η μοναδική βρύση του χωριού με τρεχούμενο νερό, η οποία κάποτε ήταν παραδοσιακή, με πέτρινες ποτίστρες και κουτούλια και εξυπηρετούσε όλο το χωριό. Σήμερα είναι ξηλωμένη, τσιμεντωμένη και χώρος εναπόθεσης παλιών σιδερικών.
  • Προτείνουμε τη διαμόρφωση μικρής πλατείας και την παραδοσιακή ανα-κατασκευή της πηγής.
 • Κέλπισι:
 • Παραδοσιακός οικισμός δίπλα στη Χελωνοσπηλιά, με δεκάδες καλύβια ξερολιθιάς, μικρών διαστάσεων, μονόχωρα, με δίρριχτη στέγη και χωρίς παράθυρο. Ήταν η πιο απλή μορφή κατοικίας, «τα καλύβια», για τους ξωμάχους του κάμπου. Εκεί αποθήκευαν σανό, στάβλιζαν τα ζώα τους και άφηναν το αλέτρι τους.
 • Αναζητούν την ευαισθησία της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής αναπαλαίωσης και την ένταξή τους στα μνημεία του Δήμου Καλαβρύτων μέσω προγραμμάτων της Ε.Ε.
 • Αναγκαία η άμεση κατάργηση των πρόχειρων στάβλων και η μεταφορά τους σε λιγότερο εμφανή θέση.
 • Βελτίωση της καθαριότητας του χωριού – ποιότητας ζωής:
 • Καθαρισμός των κεντρικών δρόμων από συνεργεία του Δήμου σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Τακτικό πλύσιμο των σκουπιδοτενεκέδων.
 • Τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης σε κεντρικά σημεία.
 • Διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων:
 • Κατά τα τελευταία χρόνια,οι κοπριές έχουν ξεχειλίσει έξω από τους στάβλους (εντός και εκτός του χωριού), με όλες τις δυσμενείς συνέπειες για τους ανθρώπους, τα ζώα, τα πουλιά και το περιβάλλον.
 • Η διαχείριση των κτηνοτροφικών αποβλήτων καθίσταται αναγκαίο να πραγματοποιείται με σύγχρονες μεθόδους, ενταγμένη στις  προτεραιότητες του Δήμου για την καλύτερη υγεία των ζώων, των κτηνοτρόφων και των κατοίκων.
 • Επίσης προστατεύεται το περιβάλλον, καθώς η κοπριά θα επιστρέψει απαλλαγμένη από μικροοργανισμούς και χημικές ουσίες, που μολύνουν επιφανειακά και υπόγεια νερά.
 • Για την προστασία των παιδιών από τροχαία ατυχήματα προτείνουμε:
  • Να τοποθετηθούν κάγκελα στο πεζοδρόμιο στο Πάνω Γεφύρι.
  • Βελτίωση στα προστατευτικά κάγκελα των γεφυριών.
  • Απαγόρευση του παρκαρίσματος στον κεντρικό δρόμο (από κατάστημα Κων/νου Τσούτσα έως οικία Ανδρέα Κολιόπουλου).
  • Διαμόρφωση χώρου παρκαρίσματος στο κέντρο του χωριού.
  • Εφαρμογή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
  • Τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων (οδηγών – πεζών).
  • Πληρέστερη Αστυνόμευση του χωριού.
 • Τηλεόραση:
 • Αποτελεί μόνιμο πρόβλημα όλης της Δημοτικής Ενότητας Κλειτορίας.
 • Ευελπιστούμε στην αντιμετώπισή του.

   Κύριε Δήμαρχε, στηριζόμαστε στην ευαισθησία σας, και πιστεύουμε οτι θα βοηθήσετε με όλες σας τις δυνάμεις, ώστε να επιλυθούν τα χρονίζοντα προβλήματα της Κοινότητός μας, παρά τις οικονομικές δυσκολίες που γνωρίζω οτι αντιμετωπίζει ο Δήμος Καλαβρύτων. Κοινός σκοπός όλων μας, είναι η ποιοτικότερη ζωή των κατοίκων του Δήμου μας και εσείς είστε ο πρωτεργάτης αυτής της προσπάθειας. Ο πρόεδρος της τοπικής Κοινότητος Λυκούριας Δ.Ε. Κλειτορίας Δήμου Καλαβρύτων Σοφοκλής Α. Κοντογιάννης


Σχόλια

 1. Αγωνιστικους χαιρετισμους στον νεο προεδρο!!!

 2. Καλη επιτυχια Προεδρε!


Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Kατηγορίες

Αρέσει σε %d bloggers: